Laman Utama

Dalam memperjuangkan ilmu perubatan alternatif dan Islam agar ianya subur diamalkan, maka RIDAM dengan ini mengeluarkan buku-buku cetakan perubatan untuk rujukan pengamal dan peminat perubatan alternatif dan Islam.

Semoga bahan ilmiah ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan diberkati Allah SWT 


#Katalog Buku di sini

#Belian buku di sini